Tuesday, Oct 13th

Last update12:40:42 PM GMT

ਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ :

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਟਲੀ

Display # 
# Article Title
1 ਇਟਲੀ : ਰਾਜਾਂ ਦੇ 23 ਪ੍ਰੈਫੇਤੂਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
2 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
3 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
4 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ
5 ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?
6 ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
7 ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
8 ਫਲੂਸੀ : ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
9 ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ : 1000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਰਖ਼ਾਸਤ
10 ਇਟਲੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ?