Tuesday, May 05th

Last update10:00:00 PM GMT

ਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ :

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਟਲੀ

Display # 
# Article Title
1 ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਵਿਚ?
2 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ : ਅਦਾਲਤ
3 ਮੌਸਮੀ ਕੋਟਾ : ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
4 ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ?
5 ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
6 ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
7 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਦਰਖ਼ਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
8 ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ
9 ਫਲੂਸੀ : ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ
10 ਇਟਲੀ : ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਖਾਰਜ